Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Slovenčina (Slovenská republika)

Predajňa

Spoločnosť má obchodné zastúpenie na predaj a sevis lesnej i záhradnej techniky fimy STIHL, JONSERED, VIKING, PARTNER, FLYMO, FISKARS, OREGON, GRUBE, SILVACO, ESSEL, VYHYS.

Top odberatelia: ŽSR, GMS.

 

Ťažba dreva

Firma má cca 30 lesných pracovníkov a lesnú techniku, pomocou ktorej mesačne vyťaží cca 4000m3 drevnej hmoty.

Referencie: Štátne lesy sr, lesný úrad Neuerburg (Rheinland-Pfalz), urbariáty, mestské lesy.

 

Nebezpečné výruby

Najväčším objednávateľom výrubov sú mestá a ŽSR, kde firma pokrýva územie strdného a východného Slovenska. Garantami nebezpečných výrubov sú lektori školiaceho strediska, profesionálny pilčíci firmy. Tieto práce sú vykonávané pomocou navýjakov LKT, UKT, vysokozdivžných plošín alebo stromolezeckou metódou.

 

Kurzy a školenia

Hlavným zámerom pri založení spoločnosti bolo získať oprávnenie ninisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a inšpektorátu práce SR. Na vykonávanie výchovy vzdelávania a periodického preskúšavania v oblasti ochrany práce v rozsahu obsluhy motorových píl, krovinorezov lesných strojov a zariadení v ťažovnej a pestovateľskej činnosti, obsluhy hydraulických a zdvihacích zariadení - viazačov bremien v preprave dreva a v stavebníctve. Lektrori firmy dlhoročne pôsobili v lesníckom školstve, a to napr.:

SLTŠ Prešov, ŠL Cemjata SOU Lesnícke Sigord.

Firma dlhodobo spolupracuje s úradmi praáce Prešov, Svidník, Sabinov, stropkov, Snina, Medzilaborce a s Európskym sociálnym fondom. S ich spoluprou vyškolíme ročne cca 100 rekvalifikantov, cca 100 samoplatcov a cca 300 lesných pracovníkov na periodické preškolenie. Školenia prvej pomoci firma zabezpečuje lektormi Slovenského červeného kríža.

 

Poľovačky

Spoločnosť organizuje poplatkové poľovačky najmä pre zahraničných poľovníkov z Nemecka. Za krátky čas dosiahla vysokú úspešnosť poľovníckych akcií, vysokú bodovú hodnotu trofejí, a zároveň krásne poľovnícke zážitky pochôdzkami karpatským pohorím. Najobľúbenejšou akciou poľovníkov je jelenia a srnčia ruja v Karpatoch.