Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Slovenčina (Slovenská republika)

Najväčším objednávateľom výrubov sú mestá a ŽSR, kde firma pokrýva územie strdného a východného Slovenska. Garantami nebezpečných výrubov sú lektori školiaceho strediska, profesionálny pilčíci firmy. Tieto práce sú vykonávané pomocou navýjakov LKT, UKT, vysokozdivžných plošín alebo stromolezeckou metódou.