Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Slovenčina (Slovenská republika)

Hlavným zámerom pri založení spoločnosti bolo získať oprávnenie ninisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a inšpektorátu práce SR. Na vykonávanie výchovy vzdelávania a periodického preskúšavania v oblasti ochrany práce v rozsahu obsluhy motorových píl, krovinorezov lesných strojov a zariadení v ťažovnej a pestovateľskej činnosti, obsluhy hydraulických a zdvihacích zariadení - viazačov bremien v preprave dreva a v stavebníctve. Lektrori firmy dlhoročne pôsobili v lesníckom školstve, a to napr.:

SLTŠ Prešov, ŠL Cemjata SOU Lesnícke Sigord.

Firma dlhodobo spolupracuje s úradmi praáce Prešov, Svidník, Sabinov, stropkov, Snina, Medzilaborce a s Európskym sociálnym fondom. S ich spoluprou vyškolíme ročne cca 100 rekvalifikantov, cca 100 samoplatcov a cca 300 lesných pracovníkov na periodické preškolenie. Školenia prvej pomoci firma zabezpečuje lektormi Slovenského červeného kríža.

Kurzy a školenia

Kurzy prvej pomoci

Školenia lesníckej techniky

Stihl aktivity